Inschrijven voorjaarscompetitie 2019

Meld je vóór 20 december 2018 aan voor de voorjaarscompetitie 2019!

Lees hier wat de mogelijkheden zijn en wat je moet doen!

Klik hier voor het inschrijfformulier

 

De voorjaarscompetitie is een van de grootste competities van Nederland. Helemaal terecht natuurlijk, want tennissen in wedstrijdverband is hartstikke leuk! Ongeveer een vijfde van onze leden doen al mee met de voorjaarscompetitie. Lijkt het jou ook leuk? Sluit je dan nu aan bij een bestaand team, formeer een nieuw team, meld je los aan of meld je aan als invaller. Wij proberen iedere competitie allen die willen spelen ook daadwerkelijk te plaatsen. 

Hoe werkt de voorjaarscompetitie?

Tijdens de voorjaarscompetitie wordt een team ingedeeld in een poule (op speelsterkte). Verspreid over 7 speeldagen spelen de teams uit een poule allemaal een keer tegen elkaar. Dit kan thuis (bij Elzenhagen) of uit, bij de tegenstander. Afhankelijk van de competitiesoort speelt het team 4,5,6 of 8 wedstrijden op een speeldag.

Verschillende competitiesoorten

De KNLTB heeft voor het aanbod van competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd. Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts-/ regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. 

Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd, omdat: 

 • Data aangetoond heeft dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn; 
 • Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden. Hierdoor is een landelijk uniform aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regiospecifieke soorten. 

Mogelijkheden competitie spelen bij TC Elzenhagen: 

Op Elzenhagen is het mogelijk om op verschillende momenten competitie te spelen, zie de mogelijkheden hieronder. Geef bij je aanmelding duidelijk aan wat je voorkeur is (herenteam, damesteam, mixteam, speeldag, gewenst niveau). Aan competitiespelen zijn extra kosten verbonden in de vorm van een competitiebijdrage (ca € 10-20 euro per persoon, afhankelijk van grootte team, aantal thuiswedstrijden, competitiesoort). 

Dit zijn de competities waarvoor je je kunt aanmelden (NB: jeugd kan zich opgeven via de jeugdcommissie!):

DINSDAG

 • Dames ochtend (2DE-3DD)
 • Dames dubbel ochtend (4DD)

DONDERDAGAVOND

 • 8&9 Tennis (starterscompetitie, 2 dubbelpartijen, alle combinaties mogelijk)

VRIJDAG

 • Heren dubbel 50+ (4HD)
 • Gemengd dubbel 50+ ochtend (DD-HD-2GD)

ZATERDAG

 • Dames 17+ (4DE-2DD)
 • Dames dubbel 17+ (4DD)
 • Heren 17+ (4HE-2HD)
 • Heren 35+ (4HE-2HD)
 • Heren dubbel 17+ (4HD)
 • Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)
 • Gemengd dubbel 17+ (DD-HD-2GD)
 • Gemengd 11 t/m 17 jaar (DE-HE-GD-DD-HD) 

ZONDAG

 • Dames (4DE-2DD)
 • Dames dubbel (4DD)
 • Heren (4HE-2HD)
 • Heren 35+ (4HE-2HD)
 • Heren dubbel (4HD)
 • Gemengd (2DE-2HE-DD-HD-2GD)
 • Gemengd 35+(DE-HE-DD-HD-GD)
 • Gemengd dubbel (DD-HD-2GD)
 • Meisjes 10 t/m 14 (4DE-2DD)
 • Meisjes 11 t/m 17 (4DE-2DD)
 • Jongens 10 t/m 14 (4HE-2HD)
 • Jongens 11 t/m 17 (4HE-2HD)
 • Gemengd 10 t/m 14 (2DE-2HE-DD-HD)
 • Gemengd 11 t/m 17 (2DE-2HE-DD-HD)

DE/HE = Dames/Heren enkel DD/HD/GD = Dames/Heren/Gemengd dubbel

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie sluit op dinsdag 20 december om 12.00 uur

Klik hieronder voor het formulier om je in te schrijven (als team of als individuele speler).

Klik hier voor het inschrijfformulier

Mail het ingevulde formulier vervolgens naar competitie@elzenhagen.nl

Graag het gehele formulier invullen.

 

Rol VCL/assistent VCL

Iedere competitiedag zijn er VCL's - vereniging competitie leiders - aanwezig op het park. VCL's bewaken het banenschema en bemiddelen bij vragen/onduidelijkheden/problemen, etc. Een assistent-VCL ondersteunt een VCL. Ieder team moet een VCL of assistent VCL aanwijzen die bij thuiswedstrijden de VCL kan ondersteunen, zodat de competitiedagen zo soepel mogelijk verlopen. Wordt er geen naam opgegeven, dan gaan we ervan uit dat de captain deze extra taak op zich neemt. 

 

Verwerken van inschrijvingen

 • Op basis van de inschrijvingen en het maximaal aantal teams dat per speeldag kan spelen, zullen de teams worden ingedeeld. 
 • Volledig ingevulde formulieren worden met voorrang verwerkt.
 • Bij te veel aanmeldingen, zal er worden geloot. Teams die dit betreft, worden hierover geïnformeerd.
 • De competitiecommissie kan besluiten om teams aan te vullen met losse aanmeldingen, dit zullen we met name doen bij teams met minder dan 7 opgegeven teamleden. Daarom is het belangrijk om alle teamleden op het formulier te vermelden. 
 • Gezien het grote animo om competitie te spelen, én het feit dat de regels met betrekking tot invallen versoepeld zijn, is de club geen voorstander van spelen in meerdere teams. Waar mogelijk zullen we teamleden die vast in twee teams spelen vervangen door losse aanmeldingen (rekening houdend met de speelsterkte).
 • Aanmeldingen na 20 december 12.00 uur worden alleen ingedeeld bij voldoende beschikbaarheid.

Sportieve groet,


De Voorjaarscompetitiecommissie,

Suus, Caroline en Michelle

Downloads:

Archief overzicht