18 Maart: Algemene leden vergadering / Captains workshop / Ouder-avond

Maandagavond 18 Maart 2019 zien we jullie graag op de club

 • 19:15-20:15 Ouder-avond voor de jeugdspelers (in de kantine) (verplicht voor de ouders van de XTRA jeugd leden)
 • 19:30-20:15 Captainsworkshop voor de competitie spelers (Bestuurskamer)

Aansluitend:

 • 20:30 Algemene ledenvergadering voor alle leden (kantine)

 

 

Agenda van de Algemene ledenvergadering:

 • Opening/mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Notulen ALV 22-3-2018
 • Financieel verslag 2018 en Begroting 2019
 • Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
 • Bestuursmutaties

      Acute Vacature: Penningmeester

 • Terugblik op 2018 (met o.a. verslag commissies)
 • Plannen voor 2019

  • De duurzame club,
  • Parkeerbeleid
  • Clubhuis
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag
 • Sluiting

Wij hopen je te mogen begroeten op deze jaarlijkse belangrijke vergadering. In de bijlage vindt je de notulen van de vorige ALV en het financiele verslag 

Als je nog iets op de agenda wilt hebben dan kan je dat ons laten weten.

 

Archief Overzicht