Regels en reglementen

Aan sportieve omgangsvormen en het dragen van tenniskleding hechten we veel waarde.

Wat zijn onze regels, statuten en reglementen? Kijk hier even als je het even niet meer weet.

Algemene verenigings(gedrags-)regels

 1. Loop via de paden naar de banen; stoor geen spelers.
 2. Geef verdwaalde ballen direct terug.
 3. Veeg de banen na afloop van de speeltijd en ruim rommel op.
 4. Tennisschoeisel en kleding verplicht; ook in de oefenkooi.
 5. Ouders houden toezicht op hun kinderen.
 6. Honden mogen niet op de banen komen.
 7. Tennislessen worden uitsluitend gegeven door tennisleraren die daarvoor toestemming hebben van het bestuur.
 8. Toegebrachte schade aan banen, materiaal of clubhuis moet worden vergoed.
 9. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermiste of verloren goederen.
 10. Geen glaswerk op de baan
 11. We gaan er vanuit dat iedereen zich behoorlijk en sportief gedraagt en de rechten van een ander respecteert.
 12.  Bestuurs- en commissieleden zijn gemachtigd op te treden tegen overtredingen van de regels of bij ontoelaatbaar gedrag.

Tennisregels

 

 

Downloads:

Archief Overzicht