Competitie

Ben jij net lid en/of net begonnen met tennissen en ga je voor het eerst competitie spelen? Of speel je voor het eerst competitie bij onze club? Of vind je het gewoon leuk om te kijken of in dit document nog weetjes staan die jij niet kent? 

Dan vind je hier alle info die je wel, maar ook alle info die je niet op internet kunt vinden, voor zover mogelijk in gewone taal.

 

 Welke competities kan ik spelen bij TC Elzenhagen?

Je kunt bij onze club meedoen aan de voorjaarscompetitie, najaarscompetitie en wintercompetitie. Informatie hierover wordt t.z.t.verspreid via een mailing en op de website.

Wat speel ik?

 • Voor volwassenen zijn er heren­, dames­ en gemengde teams.
 • Voor de jeugd zijn er jongens­, meisjes­ en gemengde teams.

Op Elzenhagen is het mogelijk om op verschillende momenten competitie te spelen, zie de mogelijkheden hieronder. Geef bij je aanmelding duidelijk aan wat je voorkeur is (herenteam, damesteam, mixteam, speeldag, gewenst niveau). Aan competitiespelen zijn extra kosten verbonden in de vorm van een competitiebijdrage (ca € 10-20 euro per persoon, afhankelijk van grootte team, aantal thuiswedstrijden, competitiesoort). 

Dit zijn de competities waarvoor je je kunt aanmelden (NB: jeugd kan zich opgeven via de jeugdcommissie!):

DINSDAG

 • Dames ochtend (2DE-3DD)
 • Dames dubbel ochtend (4DD)

DONDERDAGAVOND

 • 8&9 Tennis (starterscompetitie, 2 dubbelpartijen, alle combinaties mogelijk)

VRIJDAG

 • Heren dubbel 50+ (4HD)
 • Gemengd dubbel 50+ ochtend (DD-HD-2GD)

ZATERDAG

 • Dames 17+ (4DE-2DD)
 • Dames dubbel 17+ (4DD)
 • Heren 17+ (4HE-2HD)
 • Heren 35+ (4HE-2HD)
 • Heren dubbel 17+ (4HD)
 • Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)
 • Gemengd dubbel 17+ (DD-HD-2GD)
 • Gemengd 11 t/m 17 jaar (DE-HE-GD-DD-HD) 

ZONDAG

 • Dames (4DE-2DD)
 • Dames dubbel (4DD)
 • Heren (4HE-2HD)
 • Heren 35+ (4HE-2HD)
 • Heren dubbel (4HD)
 • Gemengd (2DE-2HE-DD-HD-2GD)
 • Gemengd 35+(DE-HE-DD-HD-GD)
 • Gemengd dubbel (DD-HD-2GD)
 • Meisjes 10 t/m 14 (4DE-2DD)
 • Meisjes 11 t/m 17 (4DE-2DD)
 • Jongens 10 t/m 14 (4HE-2HD)
 • Jongens 11 t/m 17 (4HE-2HD)
 • Gemengd 10 t/m 14 (2DE-2HE-DD-HD)
 • Gemengd 11 t/m 17 (2DE-2HE-DD-HD)

 

DE/HE = Dames/Heren enkel DD/HD/GD = Dames/Heren/Gemengd dubbel

De jeugd die nog tenniskids spelen (rode, oranje en groen bal) worden in een aparte competitie indeling opgenomen.

Per competitiesoort zijn er meerdere leeftijdscategorieën, wordt er op verschillende dagen gespeeld, zijn er verschillende wedstrijdcombinaties (bijvoorbeeld alleen dubbels) en zijn er meerdere klassen. De klasse waarin je speelt, is o.a. afhankelijk van de gemiddelde speelsterkte van je team (of eigenlijk van 4 personen uit je team, want dat is de minimale bezetting). Als je echt een beginner bent, kan je er dus wel vanuit gaan dat je in de laagste klasse meespeelt. Zoals je uit het bovenstaande wel kunt opmaken, zijn er best veel verschillende competitiesoorten mogelijk. 

 Ik wil graag competitie spelen, hoe pak ik dat aan?

 • De opgave voor de voorjaarscompetitie moet het weekend voor de kerst van het voorafgaande jaar binnen zijn bij de technische commissie. 
 • De opgave van de najaarscompetitie moet begin juni binnen zijn bij de technische commissie. 
 • De opgave van de wintercompetitie moet begin september binnen zijn bij de technische commissie. 

Je ontvangt hierover ruim van tevoren een mail en het wordt ook op de homepagina van de website gezet. Ben je pas lid geworden? Misschien kan je nog in een team geplaatst worden of vind je het leuk om op de lijst met invaller te komen. Neem hiervoor contact op met de technische commissie via competitie@Elzenhagen.nl. 

Competitieteams: Met wie speel ik?

Als je competitie gaat spelen, ga je in een team spelen tegen andere teams. De teams bestaan uit minimaal 4 personen en worden samengesteld door de competitieleider van de vereniging en/of de technische commissie. Je kunt bij het opgeven wel een voorkeur aangegeven met wie je graag in een team wilt, maar dit is geen absolute garantie dat je ook met die mensen in een team komt (vaak wordt het wel gehonoreerd). Teams bestaan dus uit minimaal 4 personen, bij gemengde teams minimaal 2 dames en 2 heren. Bij ons op de club is er veel animo voor competitie, dus worden er bij de meeste teams 7 personen ingedeeld zodat niet iedereen op alle speeldagen aanwezig hoeft te zijn.

Er gestreefd om minimaal 6 personen per team in te delen omdat er in deze competitie in het voorjaar meer wedstrijden worden gespeeld op een speeldag 

Ken je je medespelers niet?

Schroom dan niet om even aan een van de trainers of aan iemand van de technische commissie te vragen om je met je teamgenoten in contact te brengen!

Mag ik vaker dan 1 keer per week competitie spelen?

Wij (De technische commissie) moeten dit vóór 1 maart van het betreffende jaar voor je aanvragen bij de KNLTB. Als je compensatie krijgt, moet je voor beide teams minimaal 4 keer spelen. 

Rol VCL/assistent VCL

Iedere competitiedag zijn er VCL's - vereniging competitie leiders - aanwezig op het park. VCL's bewaken het banenschema en bemiddelen bij vragen/onduidelijkheden/problemen, etc. Een assistent-VCL ondersteunt een VCL. Ieder team moet een VCL of assistent VCL aanwijzen die bij thuiswedstrijden de VCL kan ondersteunen, zodat de competitiedagen zo soepel mogelijk verlopen. Wordt er geen naam opgegeven, dan gaan we ervan uit dat de captain deze extra taak op zich neemt. 

Verwerken van inschrijvingen

 • Op basis van de inschrijvingen en het maximaal aantal teams dat per speeldag kan spelen, zullen de teams worden ingedeeld. 
 • Volledig ingevulde formulieren worden met voorrang verwerkt.
 • Bij te veel aanmeldingen, zal er worden geloot. Teams die dit betreft, worden hierover geïnformeerd.
 • De competitiecommissie kan besluiten om teams aan te vullen met losse aanmeldingen, dit zullen we met name doen bij teams met minder dan 7 opgegeven teamleden. Daarom is het belangrijk om alle teamleden op het formulier te vermelden. 
 • Gezien het grote animo om competitie te spelen, én het feit dat de regels met betrekking tot invallen versoepeld zijn, is de club geen voorstander van spelen in meerdere teams. Waar mogelijk zullen we teamleden die vast in twee teams spelen vervangen door losse aanmeldingen (rekening houdend met de speelsterkte).


 

Clubcompetitie Overzicht