Invallen bij de competitie

Ben je niet ingedeeld bij een competitieteam? Dan kan je misschien invallen..

De reservelijst

We houden een lijst bij van geinterreseerde invallers. Laat je op die lijst zetten! competitie@elzenhagen.nl

Ook op onze facebook pagina worden tijdens de competitie regelmatig verzoeken van teams voor invallers geplaatst. Let daar goed op. Als teams geen invallers weten dan

Ik sta op de reservelijst, waar moet ik op letten als ik inval?

Als je tijdens de competitie bij meerdere teams invalt, dan moet je op een aantal dingen letten. Je mag niet meerdere keren in 1 week invallen. De week begint volgens de KNLTB op maandag en eindigt op zondag.

Let ook goed op de klassenverschillen. De klassen binnen de verschillende competitiesoorten zijn namelijk niet gelijkwaardig; de 4e klasse zaterdag gemengd, is niets vergeleken met de 4e klasse zondag gemengd. Als je bijvoorbeeld een keer invalt in de laagste klasse en je speelt daarna 2 keer in een hogere klasse (voor het gemak even van dezelfde competitiesoort) dan mag je daarna niet nog een keer invallen in die lagere klasse.

De regels hiervoor zijn wat ingewikkeld en de KNLTB heeft een enorme tabel die je hiervoor kunt raadplegen, maar het is het eenvoudigst en het verstandigst om de verenigingscompetitieleider even te vragen of het wel of geen probleem is als je ergens invalt. zie ook HIER

2018: Versoepeling invallersregeling

Tot op heden moest een speler die vaker dan één keer per week competitie wilde spelen, via de VCL dispensatie aanvragen. Aan deze dispensatie zitten strenge voorwaarden, waardoor het voor verenigingen vaak lastig was om invallers te regelen.
Meer dan 60% van de bevraagde VCL’s gaf aan problemen te hebben ondervonden bij het vinden van invallers tijdens de afgelopen voorjaarcompetitie. Zij stonden dan ook positief tegenover ons voorstel, om het voor spelers mogelijk te maken zonder dispensatie een onbeperkt aantal keren per week competitie te kunnen spelen.

Wat ongewijzigd blijft is dat een speler die meer dan één keer in een hoger geklasseerd team heeft gespeeld, zonder dispensatie niet meer in een lager geklasseerd team mag spelen. De voorwaarden voor deze regel, worden wel versoepeld. Voorheen werd in de klassenvolgordetabel een bandbreedte van 0,5 gehanteerd, om te kunnen spreken van een hoger of lager competitieteam. Die bandbreedte wordt in 2018 verhoogd naar 2,0. De klassenvolgordes kunnen teruggevonden worden in de wedstrijdbulletins.

Hierdoor is een dispensatieaanvraag in de regel veel minder vaak nodig, wordt invallen makkelijker en wordt het dus ook makkelijker een compleet competitieteam op de been te brengen.

Tenslotte blijft staan dat iemand dispensatie moet aanvragen om vaker dan één keer voor twee verschillende verenigingen uit te komen, onder de voorwaarde dat voor beide ploegen op minimaal vier dagen wordt gespeeld en dat niet voor een derde ploeg wordt uitgekomen.

Alle dispensatievoorwaarden vind je hier.

Samenvattend, de wijzigingen vanaf 2018:

  • Competitiespelers mogen een onbeperkt aantal keren per week competitie spelen voor hun vereniging, mits de speler niet meer dan eenmaal uitkomt in een hoger geklasseerd team.
  • De bandbreedte om te kunnen spreken van een hoger of lager geklasseerd competitieteam, wordt verhoogd van 0,5 naar 2,0.
Clubcompetitie Overzicht