Inschrijven wintercompetitie voor senior- en jeudleden 2016

Vanaf  november 2016 start de wintercompetitie voor de jeugd en senioren.


Categorieën Jeugd: (gele bal let op: geen tenniskids groen)
De jeugdcompetitie wordt op zondag gespeeld in de volgende categorieën:

Gemengd dubbel 11 t/m 14 jaar
Gemengd dubbel 11 t/m 17 jaar
Jongens 11 t/m 14 jaar
Jongens 11 t/m 17 jaar
Meisjes 11 t/m 14 jaar
Meisjes t/m 17 jaar

Indeling van teams
Het aantal teams dat kan spelen is gebaseerd op de beschikbare baancapaciteit. Op basis van de inschrijvingen en het maximaal aantal teams dat per speeldag kan spelen, zullen de teams worden ingedeeld. Teams kunnen worden aangevuld met spelers die ook graag competitie willen spelen. We streven er naar om in alle teams minimaal 5 spelers te laten spelen.

Speeldata

Inschrijven
Om deel te kunnen nemen aan de wintercompetitie 2016 ontvangen wij graag voor 5 september a.s. je inschrijving. Inschrijven kan door een mail te sturen naar competitie@elzenhagen.nl. Vermeld in de mail in ieder geval onderstaande gegevens om de teams in te kunnen delen:
 
    •    Naam:
    •    Telefoonnummer:
    •    Speelsterkte:
    •    Geboortedatum (alleen voor jeugdleden):
    •    Gewenste competitiesoort(bijv. zaterdag DD 30+)
    •    Teamsamenstelling (namen van de teamleden incl. bondsnummer)

Ontvangstbevestiging
Na ontvangst van je aanmelding sturen wij je een ontvangstbevestiging. Indien je deze bevestiging niet hebt ontvangen voor 9 september a.s., neem dan even contact op met Erik Buis 020-679 77 03 of  voor de jeugd via: jeugd@elzenhagen.nl
    
VCL
Aan de deelnemers van de wintercompetitie voor volwassenen kan gevraagd worden of zij willen optreden als Verenigings Competitie Leider (VCL). Je hebt dan als taak dat de competitiedag ordelijk verloopt en bent het aanspreekpunt voor de thuisspelende teams en gast teams.

De ingedeelde teams moeten voor 9 september a.s. bij de KNLTB worden aangemeld.
 
Met vriendelijke groet,

Technische Commissie
Wintercompetitie


Ogenblik a.u.b. ...