Baanregelement

Baanreglement

Afhangen op het afhangbord

1.     Als alle banen bezet zijn dan reserveert u een baan door de passen op de rij daaronder te plaatsen.

2.     U kunt voor één periode reserveren.

3.     Als u eenmaal op de baan staat (vrij spelen of trainen), is het niet toegestaan tussentijds de klok te verzetten of een andere baan te reserveren.

4.     De speeltijd is tot 18:00u 60 minuten en vanaf 19:00u 45 minuten per reservering.

5.     Na afloop van de tijd of training mag u doorspelen als de baan niet door anderen is gereserveerd. De klok wordt dan niet opnieuw ingesteld.

6.     Als er een baan vrij is, dan reserveert u natuurlijk die baan en niet een andere die misschien meer uw voorkeur heeft.

7.     Aan de klokken kunt u heel eenvoudig zien welke baan het eerste vrij komt.

8.     Voor door de vereniging georganiseerde activiteiten (tennislessen, competities, onderlinge toernooien, open toernooien, enz.) kunnen banen gereserveerd zijn. Deze banen kunnen niet afgehangen worden.

9.     Deelnemers aan tennislessen mogen niet tijdens de les alvast afhangen voor de tijd erna. Als je les hebt maak je namelijk gewoon gebruik van je speeltijd.

Introductieregeling

1.     Het is toegestaan per lid één introducé(e) mee te nemen.

2.     Introductiekaarten zijn in de kantine verkrijgbaar € 7,50 (18 jaar en ouder) of € 2,50 (17 jaar of jonger)

3.     De introducé(e) is dan daglid en heeft speelrecht op de gehele dag waarvoor het introductiepasje geldig is (net als gewone leden).

4.     Deze regeling geldt op alle dagen.

5.     Introduceren is niet toegestaan tijdens competities, toernooien of verenigingsactiviteiten.

Baan verhuur

1.     Banen kunnen door leden en niet-leden per uur worden gehuurd.

2.     Het huurtarief is €  20 per uur, aan de bar te voldoen

3.     Banen kunnen van 9:00 s' ochtends tot 19:00 s' avonds worden gereserveerd.

4.     Reserveren door te bellen met Elzenhagen op nummer: 020 - 6369801

Ballenmachine

1.     Afhangen conform normale regels, bij drukte minimaal 2 personen afhangen.

2.     De ballen machine is beschikbaar voor leden

3.     Voor gebruik van de machine melden aan de bar

4.     Plaatsing en/of begeleiding alleen door seniorleden die een bedieningscursus hebben gevolgd

5.     Leden met een bedieningscursus hebben een rode stip op de pas

6.     Junior leden mogen de machine gebruiken onder begeleiding

7.     Alleen gebruiken op baan 1-2 of 5 bij droog weer!

8.     Stalling van de machine in de ruimte achter het afhangbord

Algemene verenigings(gedrags-)regels

1.     Loop via de paden naar de banen; stoor geen spelers.

2.     Geef verdwaalde ballen direct terug.

3.     Veeg de banen na afloop van de speeltijd en ruim rommel op.

4.     Tennisschoeisel en kleding verplicht; ook in de oefenkooi.

5.     Ouders houden toezicht op hun kinderen.

6.     Honden mogen niet op de banen komen.

7.     Tennislessen worden uitsluitend gegeven door tennisleraren die daarvoor toestemming hebben van het bestuur.

8.     Toegebrachte schade aan banen, materiaal of clubhuis moet worden vergoed.

9.     De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermiste of verloren goederen.

10.   Geen glaswerk op de baan

11.   We gaan er vanuit dat iedereen zich behoorlijk gedraagt en de rechten van een ander respecteert.

 

Bestuurs- en commissieleden zijn gemachtigd op te treden tegen overtredingen van het baanreglement.

 

Amsterdam, 19 juli 2016

 


Ogenblik a.u.b. ...