Inschrijven najaarscompetitie 2016 voor 23 mei 2016

 

De voorjaarscompetitie is nog in volle gang, maar er kan weer ingeschreven worden voor de najaarscompetitie 2016.

Categorieën
Er zijn diverse categorieën waarvoor je je kunt inschrijven op de vrijdag,.zaterdag of de zondag.

Categorieën voor de zaterdag:
    •    Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)
    •    Gemengd dubbel 17+ (DD-HD-2GD)  
    •    Heren 17+ (4HE-2HD)  
    •    Heren 17+ (2HE-3HD)  
    •    Heren dubbel 17+ (4HD)
    •    Dames 17+ (4DE-2DD)
    •    Dames 17+ (2DE-3DD)
    •    Dames dubbel 17+ (4DD)

Categorieën voor de zondag:
    •    Gemengd (DE-HE-GD-DD-HD)  
    •    Heren (4HE-2HD)  
    •    Dames (4DE-2DD) op zondag

Categorieën voor de vrijdagmiddag:
    •    Gemengd dubbel 50+ (DD-HD-2GD)
    •    Heren dubbel 50+ (4HD) op vrijdagmiddag

Indeling van teams
De belangstelling voor de voorjaarscompetitie was erg groot, waardoor we niet alle teams die zich hebben aangemeld konden plaatsen. De teams die wij hebben moeten teleurstellen bij de voorjaarscompetitie krijgen voorrang wanneer zij zich aanmelden voor de najaarscompetitie. Ook voor de najaarscompetitie is de verwachting dat de belangstelling groot is. Het kan daarom zijn dat de opgegeven voorkeur niet altijd gehonoreerd kan worden. Het aantal teams dat kan spelen is gebaseerd op de beschikbare baancapaciteit. Op basis van de inschrijvingen en het maximaal aantal teams dat per speeldag kan spelen, zullen de teams worden ingedeeld. Teams kunnen worden aangevuld met spelers die ook graag competitie willen spelen. We streven er naar om in alle teams minimaal 5 spelers te laten spelen.

Speeldata najaarscompetitie
Inschrijven
Om deel te kunnen nemen aan de najaarscompetitie 2015 ontvangen wij graag voor 23 mei a.s. je inschrijving. Inschrijven kan door een mail te sturen naar competitie@elzenhagen.nl. Vermeld in de mail in ieder geval onderstaande gegevens om de teams in te kunnen delen:
 
Ø  Naam:
Ø  Telefoonnummer:
Ø  Speelsterkte:
Ø  Gewenste competitiesoort (A, B, C……)  
Ø  Teamsamenstelling (namen van de teamleden incl speelsterkte)
Ø  Naam mogelijke VCL + telefoonnummer

Ontvangstbevestiging
Na ontvangst van je aanmelding sturen wij je een ontvangstbevestiging. Indien je deze bevestiging niet hebt ontvangen voor 16 mei a.s., neem dan even telefonisch contact op met Erik Buis 020-679 77 03
    
VCL
Aan de deelnemers van de najaarscompetitie kan gevraagd worden of zij willen optreden als Verenigings Competitie Leider (VCL). Je hebt dan als taak dat de competitiedag ordelijk verloopt en bent het aanspreekpunt voor de thuisspelende teams en gast teams. Graag horen wij van elke aanvoerder wie we daarvoor mogen benaderen.

De ingedeelde teams moeten voor 1 juni bij de KNLTB worden aangemeld.
 
Met vriendelijke groet,

Technische Commissie - Najaarscompetitie 

Eva, Annet, Erik, Wim, Anneleen & Edwin 


Ogenblik a.u.b. ...