Wedstrijdregelement Open Veteranen 2016

 

 

 

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de tennisregels en het Wedstrijd- en Toernooireglement van de KNLTB.

Dames 45+ en 65+ en Heren 50+ en 70+

 

2. Deelname staat open voor leden van de KNLTB en bondskaarthouders, aan te tonen door het verstrekken van het bondsnummer. 

 

3. Het toernooi wordt gespeeld van maandag 8 t/m vrijdag 12 augustus 2016 vanaf 10:00 uur, waarbij de laatste speelronde niet na 17:00 uur wordt ingepland. 

 

4. Een deelnemer kan voor maximaal 2 rubrieken inschrijven. 

Dames 65+ en heren 70+ worden automatisch ingedeeld in hun leeftijdsklasse, 

tenzij anders aangegeven op het inschrijfformulier. Indien bij GD de dame jonger is dan 65 

of de heer jonger dan 70 wordt dit team ingedeeld bij 45+/50+ 

Bij deelname aan meer dan 1 rubriek kan geen verhindering worden opgegeven.

 

5. Elke deelnemer dient een volledig ingevuld on-line inschrijfformulier via www.elzenhagen.nl of toernooiklapper.nl op te sturen. 

 

6. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren, desgevraagd met opgaaf van redenen. 

 

7. Het is niet toegestaan in te schrijven, dan wel deel te nemen, aan meer dan een door de KNLTB goedgekeurd toernooi waarvan de data geheel of gedeeltelijk samenvallen in hetzelfde tijdvak.

Indien dit toch gebeurt dan wordt de deelnemer voor beide toernooien uitgesloten.

 

8. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per deelnemer per rubriek

Het totaal verschuldigde inschrijfgeld dient kontant voor aanvang van de eerste partij te zijn voldaan. 

 

9. Elke deelnemer die voor enig onderdeel heeft ingeschreven is gehouden het daarvoor verschuldigde inschrijfgeld te voldoen, onafhankelijk van het al of niet deelnemen aan dat onderdeel, tenzij hij/zij daarvoor is uitgeloot. 

 

10. Iedere deelnemer ontvangt uiterlijk 3 dagen voor zijn/haar eerste partij een oproep per mail. 

Deelnemers moeten telefonisch bereikbaar zijn op de opgegeven telefoonnummers.

 

12Het dragen van tenniskleding is verplicht en wordt op prijs gesteld.

 

Iedere deelnemer is verplicht zich 15 minuten voor aanvang van de partij te melden bij de wedstrijdleiding, na afloop van de partij de einduitslag door te geven en te informeren naar zijn/haar volgende partij.

 

       14. Er wordt gespeeld met gele ballen van het merk “Wilson US open”

 

 

15.Elke wedstrijd in de leeftijdscategorie 45+/50+ wordt gespeeld om 2 gewonnen sets.Voor elke set geldt dat bij een stand van 6-6 een beslissende tiebreak wordt gespeeld.Indien de weersomstandigheden het noodzakelijk maken kan de toernooileiding besluiten, na goedkeuring van de bondsgedelegeerde, over te gaan tot het spelen van korte sets, beslissende wedstrijd tiebreak of beslissend puntensysteem, dan wel een combinatie hiervan. 

            Indien er in de leeftijdscategorie 65+/70+ een derde set noodzakelijk is wordt een          super tiebreak gespeeld

 

16. Per rubriek zijn 2 prijzen beschikbaar. 

 

17. Het toernooi wordt georganiseerd door TC Elzenhagen.

Bondsgedelegeerde is dhr S.C.Schavemaker.

Wedstrijdleider is dhr H. Oosterhuis. 

 

18. Het toernooi wordt gespeeld in poules op all weather ProVision (smash court) banen gelegen aan de Nieuwendammerkade 15 in Amsterdam Noord. 

De poules worden ingedeeld naar actuele rating.De actuele rating wordt bepaald op moment van loting. De actuele rating van een koppel wordt berekend door beide actuele ratings bij elkaar op te tellen en te delen door 2.

 

19. Indien noodzakelijk kan worden besloten uit te wijken naar hardcourt of tapijt. (beide indoor) 

 

20. In alle gevallen waarin deze wedstrijdbepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding voor zover de bevoegdheid daartoe niet aan anderen is opgedragen. 

 

21. Voor de finaledagen op donderdag 11 en vrijdag 12 augustus worden geen verhinderingen geaccepteerd. 

 

22. Inschrijven tot uiterlijk 24 juli 2016

 

23. De uiterste datum waarop een deelnemer zich nog kan terugtrekken is 29 juli en dient schriftelijk te gebeuren..

 

 

 

 


Ogenblik a.u.b. ...