18-25 lidmaatschap

Het 18-25 lidmaatschap is nieuw in 2023. Direct lid worden?

Geen probleem! Lees meer..

 

 

 Waarom:

·      We willen dat jongere seniorleden hun lidmaatschap behouden

·      Onze vereniging mist veel leden in de leeftijdsgroep 18 t/m 25 jaar

·      We willen studerenden, nieuw werkenden aantrekken voor de club

·      Invloed is op dit moment gering qua baanbezetting

·      We volgen het beleid voor een betaalbare tennissport

·      Contributiewijzigingen dienen te worden besloten tijdens de ALV.

 

In cijfers:

·      Seniorlidmaatschap 17+ is 200 euro/jaar

·      Er zijn 70 leden van 18 en t/m 25 jaar

·      Er zijn 24 leden 17 jaar (en worden komend jaar 18)

·      Er staan geen leden tussen 18 t/m 25 jaar op de wachtlijst

 

De nieuwe regels::

Met ingang van 1-1-2023 wordt

·      Voor personen die in het jaar 18 worden of nog jonger dan 26 jaar zijn de contributie 170 euro

·      In 2023 kunnen maximaal 20 nieuw aangemelde leden direct toegelaten tot het 18-25 lidmaatschap (zij komen dus niet op de wachtlijst).

·      Dal-leden en leden tussen 18 de 25 jaar vallen hieronder

·      18-25 jaar heeft dezelfde speel, competitie en lesmogelijkheden als seniorleden

·      Evaluatie van het effect van het 18 t/m 25 lidmaatschap in oktober 2023

 

Procedure:

·      Informeren leden via nieuwsbrief, APP en website artikel

·      Tijdens de eerstvolgende ALV in maart 2023 wordt deze contributie vorm besloten/bekrachtigd.

·      Vanaf 1 januari 2023 krijgen 18-25 leden een factuur van 170 euro voor de eerste 10 maanden lidmaatschap

 

 

Bestuur TC Elzenhagen

 

20-04-2023

 

Downloads:

Lid worden Overzicht