30 mrt 20:00: Algemene Leden Vergadering in het clubhuis

Hoe gaat het met de vereniging en wat zijn de plannen?
De ALV is belangrijk voor iedereen van TC Elzenhagen.
Kom naar de vergadering en laat je stem en ideeen horen.

Agenda:

 • Opening
 • Ingekomen stukken
 • Vaststellen notulen
 • Bestuurszaken
 • Jaarverslag, kascie en goedkeuring

Wat is er gebeurd in 2022

 • Rookvrije club
 • Wachtlijst regeling
 • Dal uren lidmaatschap
 • Vliegenbos

Wat gaan we doen in 2023

 • 18-25 lidmaatschap
 • Blaashal
 • Padel
 • Clubhuis
 • Zelfwerkzaamheid

Rondvraag en sluiting

Hieronder vind je de balans en het expolitatieoverzicht

Downloads:

Nieuws Overzicht