Privacy, beveiliging en camera toezicht (nov23)

TC Elzenhagen heeft aandacht voor uw privacy en uw veiligheid.

 

Ook als tennisvereniging moeten we voldoen aan de regels voor privacy en beveiliging. 

TC Elzenhagen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
  • verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Onze administratie

In onze verenigingsadministratie (van de leverancier Allunited) slaan wij onze ledengegevens op.

Onze vereniging heeft gegevens nodig om met je te communiceren, de contributie af te handelen en u in te schrijven bij de KNLTB. Daarvoor slaan we minimaal de volgende gegevens nodig: Naam, Adres, Telefoonnummer, Email-adres, Leeftijd, en uw Pasfoto. Je kan bepalen of andere leden deze gegevens kunnen zien door op de website in te loggen met je mailadres. 

De volgende functionarissen hebben toegang tot de persoonsgegevens: Voorzitter, Penningmeester en secretaris, ledenadministratie en financiele administratie. Onze bestuursleden en vrijwilligers ondertekenen een privacy statement waarin zij het gebruik van ledeninformatie buiten onze vereniging afwijzen.

Wij hebben omwille van lidmaatschap en tennisles worden persoonsgegevens gedeeld met de volgende organisaties: Tennisschool FastForward, Allunited (leverancier van ons ledensysteem) en de Tennisbond KNLTB. 

Informatie van kinderen op onze site.

Met name de gegevens van kinderen is een privacygevoelig onderwerp. Wij hebben de foto's van de kids in de ledenlijst niet weggelaten. De ledenlijst is alleen voor leden die in gelogged zijn op de website of de TC Elzenhagen app gebruiken te zien. Je kan dit aanpassen door de gegevensblokkering aan te geven via de persoonlijke instellingen van het jeugdlid op onze website.

Foto's op onze website.

We kennen heel wat mensen maar echt niet al onze leden. Er worden bij evenementen en gelegenheden foto's gemaakt. De leukste worden gepubliceerd op facebook (TC Elzenhagen) en gebruikt als illustratie op onze website en evenement posters. Wij zullen geen namen bij de foto's plaatsen zonder toestemming.

Als u bezwaar heeft voor publicatie op de website of facebook kunt u de betreffende foto aan ons toe mailen, we zullen deze verwijderen. Het moet wel zo zijn dat u (of uw kind) herkenbaar op de betreffende foto staat. 

  • Bij nieuwe leden vragen wij of zij bezwaar hebben dat foto's in de website worden gebruikt.
  • Toestemming voor publicatie kan altijd worden herroepen.

Een telefoonlijst achter de bar

Binnen onze organisatie is een telefoonlijst beschikbaar achter de bar. Deze lijst bevat dus uw naam en telefoonnummer.

Cameratoezicht (nov23)

Er zijn beveiligingscamera's in het club gebouw en beveiligingscamera's buiten het club gebouw.

In dit document lees je alles over de camerabeveiliging

Cameraprotocol TC Elzenhagen

Beveiliging

Wij maken gebruik van ALLUNITED als ledenadministratie systeem. De beheerders en gebruikers van deze applicatie binnen onze vereniging gaan zorgvuldig om met passwords en toegangscodes. 

WiFi op de club

Op onze club hebben we twee wifi netwerken.

  • Een met password beveiligd netwerk waarvan bestuursleden en printers gebruik maken voor intern netwerkverkeer.
  • Een publiek netwerk ElzenhagenGast, waarbij wij geen beveiligingsmaatregelen hebben toegepast. Gebruik van dit openbare netwerk is op eigen risico.

Over de website en apps:

 

TC Elzenhagen neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.elzenhagen.nl verstrekte informatie, echter kan TC Elzenhagen niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.

De inhoud van de website www.elzenhagen.nl kun je gebruiken om informatie te vinden over de club, competitievormen en toernooien. Ook kan je je hier inschrijven als lid, of – wanneer je al lid bent, voor lessen, competities en evenementen. Het gebruik van de website is op eigen risico en voor eigen rekening. TC Elzenhagen is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van TC Elzenhagen.

TC Elzenhagen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.

Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. TC Elzenhagen is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij de vereniging of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan TC Elzenhagen. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming.Vragen opmerkingen of klachten?

Mocht u foto's willen gebruiken van onze facebook pagina of website voor niet TC Elzenhagen gerelateerde doeleinden, dan dient u dit schriftelijk te verzoeken bij info@elzenhagen.nl

Laat het ons weten als je vragen of opmerkingen over privacy heeft op info@elzenhagen.nl

Downloads:

Over de club Overzicht