Seniorentoss woensdag ochtend

WOENSDAGOCHTEND SENIORENTOSS.
Elke woensdagochtend is er seniorentoss voor leden van Elzenhagen van 50 jaar en ouder en in de sterkte-categorie 7, 8 en 9. 
 
Vanuit de woensdagse Seniorentoss worden lessen georganiseerd voor de wat oudere leden, maar de ondergrens is niet zo precies.
 
We organiseren de lessen telkens met 8 mensen met als leraar Bas Klaassen van Tennis Op Maat en hij verzorgt die lessen op een buitengewoon prettige en ongedwongen wijze.
Omdat er telkens 8 mensen kunnen deelnemen, is de prijs ook laag gehouden namelijk 6,50 euro per uur.
Elke woensdagmorgen wordt de groep dan ingedeeld in een lesgroep voor 9 tot 10 uur en een lesgroep van 10 tot 11 uur.
Op woensdag begint dan ook de Seniorentoss om 10 uur.
 
Daar kan al het geleerde bij Bas in praktijk gebracht worden, omdat dan iedereen, die zich aanmeldt wordt ingedeeld in dubbels van 10 uur tot 10.45 en dan van 11.00 uur tot 11.45 uur.
Die Seniorentoss is geheel gratis en is vooral ook gericht op gezelligheid en samen spelen.
 
Mochten mensen zin hebben om er eens iets over te horen, kun je het beste op een woensdag deel komen nemen of anders contact opnemen met de organisator van de toss: handejong@hetnet.nl 
Elke woensdagmorgen is hij sowieso aanwezig, ook tijdens de vakantie, want dan gaat de toss gewoon door.
De lessen van Bas beginnen weer op woensdag 6 september en voor degenen, die deelnemen, wordt elke week een lesschema bekend gemaakt, zodat iedereen kan deelnemen.
 
Met vriendelijke groet,
Han de Jong.
 
13-juli 2023
 
Aug 2023:
De SENIORENTOSS gaat de hele vakantie gewoon door. Elke woensdag van 10 tot 12 of 13 uur. Alleen is er op woensdag 9 augustus het gebruikelijke en jaarlijkse veterenanentoernooi. Dan is het weer zo druk met deelnemende teams, dat de toss niet door kan gaan. Dankzij de prima organisatie van Harm en Ruud is het altijd weer volle bak en ook dit jaar dus weer. Maar de andere woensdagen is er dus gewoon tossen.

De LESSEN VAN BAS beginnen weer op woensdag 6 september en dan op 13 en 27 september (20e dus niet), dan 4 en 11 oktober, dan 1, 8, 15, 22 en 29 november en tenslotte 6, 13 en 20 december. In totaal dus 13 lessen en de kans om 13 keer te lessen bij Bas. Tot nu toe gaven 18 mensen zich op. Ik  zal uitgaan van de spelers en speelsters 7 en 8 om 9 uur en de spelers en speelsters 8 en 9 om 10 uur.

Aangeven van een voorkeur is mogelijk, maar wordt altijd door ons besloten. Stel, dat het aantal mensen ongeveer hetzelfde blijft, kan iedereen bijna elke week lessen, want er zijn elke week 2 x 8 plaatsen, dus 16 mensen kunnen elke week aan de slag. Elke week wordt op de woensdag tevoren een lijst opgemaakt van degenen, die de week erna les hebben en een voorlopige lijst voor de week daarna. Aan die laatste lijst kan dus nog een en ander veranderen. Bij ziekte of niet-kunnen graag zo lang tevoren mogelijk opgeven, want afgelopen tijd kwam het wel erg vaak voor, dat ik pas dinsdagavond hoorde, dat iemand de dag erna niet kon lessen en dan was het eigenlijk te laat om nog vervanging te regelen.


Intussen is het lesgeld een kleine beetje verhoogd naar 6,50 euro per les, dus ik verzoek iedereen om het bedrag van 65 euro (ik ga even uit van 10 mogelijke lessen voor dit seizoen) over te maken naar rekening NL 48 TRIO 0198457197 van JCM de Jong te Amsterdam o.v.v. “lessen Bas”. Zoals inmiddels bekend, vindt dan aan het einde van de lessen de definitieve afrekening plaats.
Verder geef ik nu reeds aan, dat het gersttoernooi van de seniorentoss zal plaats vinden op woensdag 18 oktober.

Met vriendelijke groet,
Han de Jong.

Nieuws Overzicht